กระดูกสันหลังคด


กระดูกสันหลังคดเกิดจากอะไร?

กระดูกสันหลังคด เกิดขึ้นได้หลายช่วงอายุ ตั้งแต่เด็กทารกไปจนถึงวัยชรา ซึ่งมีปัจจัยการเกิดแตกต่างกัน และแต่ละชนิดก็ไม่เหมือนกันในหลายประเด็น กล่าวคือ

กระดูกสันหลังคด แบ่งได้เป็นประเภท ดังนี้

 1.  โรคกระดูกสันหลังคดตั้งแต่แรกเกิด (Congenital Scoliosis) เนื่องจากขณะแม่ตั้งครรภ์ตัวอ่อนในครรภ์มีกระดูกสันหลังที่ผิดปกติ
 2.  โรคกระดูกสันหลังคดจากโรคทางระบบประสาท หรือระบบกล้ามเนื้อผิดปกติ (Neuromuscular Scoliosis) เช่น โรคกล้ามเนื้อโตมากกว่าปกติ กล้ามเนื้อกระดูกสันหลังฝ่อลีบ เป็นต้น
 3.  โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic Scoliosis) มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ เพศหญิง อายุ และกรรมพันธุ์ มักเกิดในช่วงวัยรุ่น แบ่งได้เป็น 3 ช่วงวัย
  1.  โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยทารก (Infantile Idiopathic Scoliosis) ก่อนอายุ 3 ปี
  2. โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยเด็ก (Juvenile Idiopathic Scoliosis) อายุระหว่าง 4 – 10 ปี
  3. โรคกระดูกสันหลังคดแบบไม่ทราบสาเหตุในวัยรุ่น (Adolescent Idiopathic Scoliosis) อายุระหว่าง 10 – 18 ปี พบมากที่สุด
 4. โรคกระดูกสันหลังคดจากความเสื่อม (Degenerative Lumbar Scoliosis) มักพบในผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุ จากการเปลี่ยนแปลงของเนื้อกระดูกที่เปราะบาง คุณภาพเสื่อมลง ร่วมกับการผ่านการใช้งานมาเป็นเวลายาวนาน (กรณีนี้จะไม่ได้เกิดการคดมาก่อนในวัยเด็ก)

วิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังคด โดยไม่ผ่าตัด

สำหรับสตูดิโอของเรานั้น จะใช้วิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังคดโดยไม่ผ่าตัด ด้วยการฝึกพิลาทิส Pilates สำหรับรักษาโรคกระดูกสันหลังคด เป็นการออกกำลังกายแบบพิลาทิสเฉพาะทาง ร่วมกับเทคนิคการรักษากระดูกสันหลังคดแบบผสมผสานโดยผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง

พิลาทิสนั้นดีสำหรับโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อมากๆ เพราะเป็นตัวช่วยบำบัดรักษา และเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่พยุงรอบๆกระดูกสันหลังจากอาการบาดเจ็บ หรืออ่อนแรงอยู่นั้นให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งทางสตูดิโอของเราเปิดรับการรักษาอาการกระดูกสันหลังคดเฉพาะทางด้วยการฝึกพิลาทิสแบบผสมผสานแนวทางการรักษา ของ The Schroth Method, Myofacial and Osteopilates ซึ่งเราใช้โปรแกรมการออกกำลังกายแบบพิลาทิสสำหรับคนที่เป็นกระดูกสันหลังคดโดยเฉพาะ โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเหยียดยืดแนวกระดูกสันหลังให้กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติได้ตามธรรมชาติแบบค่อยเป็นค่อยไป และเน้นเห็นผลที่ดีกว่ากับกระดูกสันหลังคดในระยะยาว (ก็คือเน้นเห็นผลในระยะยาวแบบยั่งยืนนั่นเอง) ทั้งนี้ในเคสกระดูกสันหลังคดที่มีอาการปวดในส่วนอื่นๆ หรือแม้กระทั่งมีภาวะของโรคหมอนรองกระดูกสันหลังปลิ้นร่วมด้วย ก็ยังสามารถดูแลรักษาและฟื้นฟูบำบัดได้ด้วยการฝึกพิลาทิสเฉพาะทางนี้อย่างปลอดภัย

ความรู้เพิ่มเติม: เกี่ยวการฝึกพิลาทิสนั้นในระบบสากลหลักๆแล้ว มีอยู่ 2 รูปแบบที่ควรรู้ด้วยกันดังนี้

 • การฝึกพิลาทิสแบบ Fit&Firm หรือ Classical ทั่วไป เหมาะสำหรับคนสุขภาพปกติดี ไม่ได้มีปัญหาบาดเจ็บหรือได้รับการผ่าตัดใดๆมาก่อนแล้วต้องดูแลเป็นพิเศษ
 • การฝึกพิลาทิสแบบเน้นแนวการรักษาบำบัด โดยใช้ความรู้ด้านกายภาพบำบัดและการเคลื่อนไหวเฉพาะทางร่วมด้วย เช่น ความรู้อนาโตมี ความรู้ด้าน Biomachanic ความรู้ด้าน Symptoms & Sign ฯลฯ ซึ่งพิลาทิสแนวนี้จะเน้นทางการรักษาบำบัด เรียกว่า Physiopilates หรือ Pilates For Rehab ซึ่งเป็นแบบที่ทางสตูดิโอของเราใช้เป็นแนวทางการสอนและการรักษาบำบัดด้วยความมุ่งมั่นที่จะเห็นผู้เข้ารับบริการมีอาการที่ดีขึ้น รวมไปถึงหายดี มีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขในการใช้ชีวิตโดยปราศจากอาการเจ็บปวดที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ สำหรับเคสหลักๆที่ทางสตูดิโอของเราดูแลรักษา เช่น โรคกระดูกสันหลังคด โรคหมอนรองกระดูกต่างๆ อาการก่อน-หลังผ่าตัด คนท้อง เด็ก และผู้สูงวัย เป็นต้น

ภาวะโรคกระดูกสันหลังคด สามารถรักษาให้กลับมาใกล้เคียงภาวะปกติได้ หากได้รับการรักษาโดยถูกวิธีและในเวลาที่เหมาะสม

ขั้นตอนการเข้ารับบริการรักษากระดูกสันหลังคด ที่ The Balance Pilates & Physio

 1. นัดตรวจประเมิน และรับคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกสันหลังคด ประจำสตูดิโอโดยตรง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 30 นาที
 2. นำ MRI หรือ ฟิมล์ X-Ray มาตามนัด (หากมี) หลังตรวจประเมินและทราบโปรแกรมที่เหมาะกับการรักษาโรคกระดูกสันหลังคดของตนเอง สามารถสอบถามค่าใช้จ่ายที่หน้าเคาร์เตอร์ได้โดยตรง
 3. จัดตารางเรียนของตนให้มาเรียนได้ตามนัด โดยสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ หรือหากไม่สามารถมาได้ถึง 2 ครั้ง ต่อสัปดาห์ ทางครูสอนพิลาทิสจะมี Home Program ให้ โดยมีการติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง

ทำนัดตรวจประเมินได้ ที่ Line@ คลิก https://lin.ee/khYQZMG
หรือโทรสอบถาม : 092-2469462

In every session your PhysioPilates will assess you in terms to adapt all exercises and see how are your progressions and your habits of posture to help you to define Home exercises.

It is really important in this process to learn about your own body conditions to be able to every day make your exercises and never feel pain again and reduce curves.

อัตราค่าบริการรักษากระดูกสันหลังคด The Balance Pilates & Physio

Pilates Private แบบ Expertise เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว สามารถเลือกครู วัน l เวลาฝึกได้ตามสะดวก l แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดเฉพาะบุคคล โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดกระดูกสันหลังคดและทีมนักกายภาพบำบัดที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด ห้องเรียนแบบเรียนรวมอุปกรณ์ทุกชนิด Cadillac, Chair, Barrel, Reformer, Spine corrector

★★ Drop in รายครั้ง 1 ชั่วโมง 2,550 บาท

แนะนำ แพคเกจทดลองเรียน 3 ครั้ง ราคาพิเศษ 5,700฿ -:1900/ครั้ง สมัครได้ 1 คน ต่อสิทธิ**

★★ แพคเกจ 10 ครั้ง 23,000฿-:2,300/ครั้ง ใช้ใน 12 เดือน

★★ แพคเกจ 20 ครั้ง 43,800฿-:2,190/ครั้ง ใช้ใน 12 เดือน

★★ แพคเกจ 30 ครั้ง 61,500฿-:2,050/ครั้ง ใช้ใน 12 เดือน