พิลาทิส ตัวช่วยสุขภาพดีของคุณแม่ยุคใหม่

ในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ตลอดประมาณ 40 สัปดาห์ เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวผู้หญิงอย่างมหัศจรรย์สวยงามและน่าทึ่ง เนื่องจากธรรมชาติของเราพยายามเตรียมร่างกายของว่าที่คุณแม่ ให้พร้อมรับกับสิ่งที่จะตามมาในช่วงต่างๆตลอดการตั้งครรภ์ แตกต่างกันตามช่วงเวลานั้นๆของสภาวะที่ต้องเผชิญในขณะตั้งครรภ์ กล่าวคือในช่วงไตรมาสแรก เป็นช่วงที่สภาพร่างกายดูจากภายนอกแล้วไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก แต่สภาพภายในกลับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก มีอาการคลื่นไส้ วิงเวียน เหนื่อยง่าย ง่วงตลอดวัน แต่เวลาจะนอนกลับนอนไม่หลับ (แล้วแต่บุคคล) จึงเป็นช่วงที่คุณแม่ไม่ค่อยมีกะจิตกะใจอยากทำอะไรมากนัก เนื่องจากพลังกายและพลังใจไม่อำนวย
 
พอถึงไตรมาสที่ 2 พละกำลังเริ่มกลับมาตามลำดับ ขนาดของครรภ์ค่อยๆเพิ่มขนาด แต่ยังไม่ใหญ่มากนัก จึงเหมาะสมกับการออกกำลังกายระดับเบาถึงปานกลางขึ้นอยู่กับบุคคลเนื่องจากจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง ค่อยๆเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับร่างกายที่กำลังเปลี่ยนไปตามช่วงอายุครรภ์ รวมไปถึงขนาดของเด็กที่กำลังใหญ่ขึ้นด้วย ซึ่งแปลว่าอุ้งเชิงกรานต้องการความพร้อม ทั้งความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวต่างๆในชีวิตประจำวันให้ได้อย่างปกติ รวมถึงการสร้างความเคลื่อนไหว (Mobility) เพิ่มให้กับแนวซี่โครง เพื่อช่วยให้สามารถหายใจได้อย่างปกติ เพื่อเตรียมพร้อมไว้เนื่องจากไตรมาสต่อไปจะเป็นไตรมาสที่คุณแม่หลายๆคนมักพบกับอาการหายใจลำบากขึ้นได้
 
ไตรมาสสุดท้าย อุ้งเชิงกรานจะขยายเป็นอย่างมาก เนื่องจากขนาดของเด็กในครรภ์ใหญ่ขึ้นมาก คุณแม่มักจะมีอาการปวดหลัง รวมถึงความกระฉับกระเฉงของร่างกายที่ลดลง การหายใจเริ่มไม่เต็มที่ หายใจไม่ได้ลึกเท่าที่ผ่านมา ซึ่งถ้าเรามีการเตรียมความพร้อมของร่างกายทั้งความแข็งแรงและการเคลื่อนไหว (Mobility) มาล่วงหน้าไว้แล้ว อาการเจ็บปวดหรือไม่สบายตัวก็อาจทุเลาหรือไม่เกิดเลยก็เป็นได้
 
ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่ใช่ว่าคุณแม่จะออกกำลังกายแบบไหนก็ได้ในช่วงตั้งครรภ์ เนื่องจากร่างกายมีความเปราะบางเป็นบางส่วน แข็งแรงในบางส่วน ซึ่งเป็นผลมาจากฮอร์โมนที่เปลี่ยนไป เพื่อให้โครงสร้างของคุณแม่พร้อมขยายขนาดโดยเฉพาะบริเวณเชิงกราน และหน้าท้อง การสร้างความแข็งแรง และความยืดหยุ่น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำให้ตรงจุด ไม่เพิ่มภาระให้กระดูกสันหลัง และข้อต่อต่างๆที่ค่อนข้างอ่อนนุ่มลงอย่างน้อยมีนัยสำคัญในช่วงนี้
การออกกำลังกายที่ผิดจะทำให้เกิดภาวะ Pelvis instability ได้ง่าย ในช่วงไตรมาสสุดท้ายรวมไปถึงภาวะที่เรียกว่า “ Diastasis Recti “ หรือหน้าท้องแยก ซึ่งสามารถส่งผลเสียทั้งเรื่องความสวยงามหลังจากคลอดทารกไปแล้วจนถึง ความเจ็บปวดหรือโรคที่ตามมาอย่าง Lowerback pain และ Pelvic floor Dysfunction
 
การออกกำลังกายพิลาทิส Pilates อย่างสม่ำเสมอในช่วงตั้งครรภ์กับครูผู้สอนที่มีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจะช่วยลดอาการปวดหลังล่าง เพิ่มความแข็งแรงป้องกันภาวะ Pelvis instability ปลอดภัยต่อกระดูก ข้อต่อและไม่ไปกระตุ้นการสร้างความอันตรายที่จะทำให้เกิดภาวะ Diastasis Recti ไม่กดทับเส้นเลือดที่จะทำให้ Blood Circulation ของแม่และเด็กลดลงอย่างเป็นอันตราย
 
*** แต่เนื่องจากภาวะ Diastasis Recti มีความเปราะบางแล้วแต่บุคคล บางคนสามารถเกิด Diastasis Recti ได้เองโดยไม่ได้มีการออกกำลังกายใดๆก็เป็นได้ การฝึกพิลาทิส Pilates แบบที่ถูกต้องเหมาะสมกับช่วงเวลาตั้งครรภ์นั้น ต้องอาศัยการสังเกตุจากครูผู้สอน ไม่ใช่การทำตามโปรแกรมทั่วไป เนื่องจากแต่ละคนมีสภาวะร่างกายที่ไม่เหมือนกัน มีความเจ็บปวดไม่เหมือนกัน บางท่าการออกกำลังกายที่เหมาะสม สามารถทำได้ในช่วงเวลาตั้งครรภ์ของคนๆหนึ่ง อาจไม่เหมาะสม หรืออาจมากเกินไปและเป็นอันตรายสำหรับอีกคนนึงก็เป็นได้ จึงต้องมีการดูแลและสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งถ้าคุณแม่มีความประสงค์ที่จะคลอดแบบธรรมชาติด้วยแล้ว การฝึกโปรแกรมพิลาทิสสำหรับคนตั้งครรภ์จะทำให้คลอดง่าย ฟื้นร่างกายเร็ว มีกล้ามเนื้อสวยงาม (ไม่ใช่ที่หน้าท้องนะคะ) เตรียมพร้อมรับกับช่วงเวลาหลังคลอด ซึ่งเป็นเวลาที่คุณแม่ต้องแข็งแรงเพื่อดูแลลูกน้อยอย่างใกล้ชิดอีกด้วย รวมถึงสามารถกลับมาออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงและสวยงามได้เร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยค่ะ
 
Pilates Private Class - Get FREE Consultation
 

Pregnancy Pilates Bangkok WARNING

There are many gestures and positions of Pilates we advise you not to try falling on pregnancy. For your safety and that of your baby, our trained teachers and graduates by Balanced Body Pilates recommend you avoid the following:

1. Stretching deep and prolonged, it could have consequences and injuries and should be strictly avoided.

2 Exercises supine -. These exercises require you to be on the back. During pregnancy your abdomen and rectus distance themselves, should be avoided to prevent further damage to this part of your body.

3 Deep Squats -. Especially not to do during the third quarter as it could have negative consequences.

Please ask at the first meeting of our professional teachers for pregnancy pilates Bangkok.

Pregnancy Pilates Bangkok

BENEFITS

The technique of Joseph Pilates aims to strengthen core strength toning your abdominal and pelvic floor muscles. As your baby grows, the extra weight requires you to provide more support to your abdominal, back and pelvic floor muscles.

Toning these muscles provides a more comfortable pregnancy pilates Bangkok and delivery.

Due to changes in your body, your center of gravity to move, making it more difficult for you to stay balanced.

pregnancy pilates Bangkok has been shown to improve balance using the deepest layer your abdominal muscles to stabilize your spine and pelvis. Pilates also strengthens the abdominal muscles to relieve back pain that comes with most pregnancies.

In addition, Pilates is ideal for new moms who want to get their slender figure back! .

YouTube: please specify correct url

CAUTION catering

The beauty of pregnancy pilates Bangkok is based on its ability to be modified to meet the different trimesters of your pregnancy.

These adaptations of pregnancy pilates Bangkok help you achieve the purpose of the exercise with your body more. If done the right way, you are assured of a training session without risk of pregnancy if all nine months.

Firstly, it is very important that you inform the instructor of your pregnancy, and QUARTER you are in. It is for you and your baby’s safety to ensure, as there are movements that you must avoid. As every pregnancy is unique, your instructor is able to customize the movements according to your abilities. It is also good to communicate with your instructor on the experience you have before, during and after your workout. This ensures the best possible workout for your body at every stage of pregnancy from the beginning.

Your body undergoes high levels of fatigue and lower blood pressure in the first quarter, due to hormonal changes. This hormonal change causes you experience nausea and additional fatigue your muscles and ligaments as your body tries to make you more flexible.

Exercises in the first trimester should be kept soft and relaxing to ensure you do not over stretch.

As your baby bump starts to show, the second quarter focuses on strengthening your muscles of the upper and lower back. Women in their second trimester are also taught to improve mobility in the lower part of the trunk, with toning the pelvic floor muscles. Strong pelvic floor muscles support the growing weight of the child while preventing urinary incontinence and miscarriage. It also promotes an easy delivery.

Entering the third quarter is a sign that you quickly move your due date. Pilates in the third quarter focuses on gentle stretches, arm exercises and breathing exercises (which you will find very beneficial during labor), while strengthening the legs and buttocks.

You will find Getting Involved with the exercise ball during this period. Using an exercise ball helps loosen joints and pelvic muscles in preparation for delivery. In addition to conditioning the abdominal area involved in childbirth, exercise ball offers relaxation, comfort and physical relief. Sitting on the exercise ball while working also spasms of childbirth less pronounced and more bearable.

ลงทะเบียนที่นี่ – Apply Now

Pilates Private Class - Get FREE Consultation

3 Trials Normal Pregnancy Pilates Bangkok

Now 4,500฿ From 5,400฿ For The First Timer Only!

Please request an interview with our professional teachers specialized in pregnancy to assist your fitness and the program best suited for your comfort and welfare. We are open Weekday 8am.- 10pm. and Weekend 9am.- 6:30pm.

สถานที่: The Balance Pilates & Physio อาคารอินเตอร์เชนจ ชั้น B2 ตึกฝั่งเดียวกับ Terminal 21 เชื่อม Skywalk จาก BTS อโศก ทางออกที่ 6 และ MRT สุขุมวิท ทางออกที่ 2
สิ่งอำนวยความสะดวก: ห้องเปลี่ยนชุด ล็อคเกอร์ ที่จอดรถ FREE 2 ชม.
สตูดิโอเปิดบริการ: วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8:00-22:00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 8:00-19:00 น.

สมัครเรียนได้ 2 ช่องทาง คือ
1. Walk in ไปที่ The Balance Studio ตามที่อยู่ข้างต้น
2. โอนเงินสมัคร เพื่อใช้สิทธิจองคลาสเรียนก่อนเข้ามาเรียนได้เลย