เคลื่อนไหวดีขึ้น.. รู้สึกดีมากขึ้น

มาเรียนรู้ที่จะเคลื่อนไหวให้ดีขึ้น เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ความมั่นคง & การทรงตัวที่ดีขึ้น 

เรียนรู้การออกกำลังกายด้วยตัวเองที่บ้านอย่างระมัดระวัง เพื่อเพิ่มการทรงตัวที่ดี

สร้างความแข็งแรง & ความยืดหยุ่น

ลดความแข็งเกร็ง สร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับร่างกายของคุณ

โรคหลอดเลือดสมองคืออะไร?

โรคหลอดเลือดสมอง หรือ Stroke คือภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบ หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้เนื้อเยื่อในสมองถูกทำลาย ขาดออกซิเจนไปเลี้ยงการทำงานของสมองหยุดชะงัก

Stroke Anatomy

กายวิภาคศาสตร์ของโรคหลอดเลือดสมอง

3 ประเภทของโรคหลอดเลือดสมอง

01หลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน (Ischemic stroke)

เป็นประเภทที่พบมากที่สุด หลอดเลือดสมองอุดตันเกิดได้จากลิ่มเลือดที่เกิดขึ้นในบริเวณอื่นไหลไปตามกระแสเลือดจนไปอุดตันที่หลอดเลือดสมอง หรืออาจเกิดจากมีลิ่มเลือดก่อตัวในหลอดเลือดสมอง และขยายขนาดใหญ่ขึ้นจนอุดตันหลอดเลือดสมอง ส่วนสาเหตุของหลอดเลือดสมองตีบอาจเกิดจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดตีบแคบ มีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการลำเลียงเลือดลดลง

02หลอดเลือดสมองแตก (Hemorrhagic Stroke)

เกิดจากหลอดเลือดมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูง ทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นโป่งพองและแตกออก หรืออาจเกิดจากหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่นจากการสะสมของไขมันในหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดปริแตกได้ง่าย ทำลายเซลล์ของสมอง และสูญเสียการทำงาน

03ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (Transient ischemic attack)

เกิดจากเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้ชั่วขณะ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการคล้ายโรคหลอดเลือดสมอง คือชา หรืออ่อนแรงครึ่งซีก แต่ไม่ถาวร ภาวะนี้อาจเป็นสัญญาณเตือนก่อนเส้นเลือดในสมองแตกหรือตีบตันได้ (a warning or “mini-stroke”)

ระยะการฟื้นฟูของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก The Balance Physio Pilates

Pilates
Myofascia
Physiotherapy

พิลาทิสสำหรับผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง คือการออกกำลังกายที่อยู่บนความปลอดภัย เน้นการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว และกล้ามเนื้อที่จำเป็นต่อการเคลื่อนไหว ความมั่นคงในขณะที่ทำกิจวัตรประจำวัน โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดคือการกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงเดิมมากที่สุด โดยลดความเสี่ยงที่จะเกิดการบาดเจ็บ และมีความมั่นใจมากขึ้น สามารถกระตุ้นการทำงานของหลอดเลือดในการร่างกาย ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคซ้ำอีกครั้ง การออกกำลังกายพิลาทิสไม่ใช่เพียงแค่เพิ่มการทำงานของร่างกายเท่านั้น แต่ยังเพิ่มคุณภาพชีวิตอีกด้วย

การใช้เทคนิคการคลายปมผังพืด (Myofascial release) เพื่อคลายความตึงตัวและความแข็งเกร็งของเนื้อเยื่อ โดยใช้การ gliding ผ่านชั้นเนื้อเยื่อต่างๆใต้ผิวหนัง เทคนิคนี้จะช่วยเพิ่มสารน้ำที่จำเป็นในการเคลื่อนไหวมายังส่วนต่างๆ ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น เนื้อเยื่อ, กล้ามเนื้อ, ข้อต่อ และเส้นเอ็น ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการเคลื่อนไหวของคุณ ให้ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดข้อจำกัดต่างๆที่ส่งผลต่อความเคลื่อนไหว

ด้านกายภาพบำบัดมีบทบาทในการช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยให้เกิดการเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อและระบบประสาท​เพื่อให้ผู้ป่วยเรียนรู้การเคลื่อนไหวในรูปแบบปกติอีกครั้ง รวมทั้งมีส่วนช่วยในการป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆอีกด้วย โดยการฟื้นฟูนั้นจะเริ่มตั้งแต่การฝึกให้ผู้ป่วยเรียนรู้การขยับตัวบนเตียง การลุกขึ้นมานั่ง การฝึกการทรงตัวในท่านั่ง การลุกขึ้นมายืนจากท่านั่ง ฝึกการเคลื่อนย้ายตัวไปรถเข็น ฝึกทรงตัวในท่ายืน การฝึกการถ่ายน้ำหนักของขาทั้ง 2 ข้าง การฝึกการก้าวเดินและการฝึกเดินอย่างถูกต้อง

Our Skills

Equipment

Expertise

Kindness

การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองด้วยการออกกำลังกายพิลาทิสที่สตูดิโอของเรา

We Need To Move Well To Live Well

  • การฝึกเดินเพื่อเพิ่มบาลานซ์และลดอาการเกร็ง
  • ออกกำลังกายกล้ามเนื้อขาโดยใช้เครื่องมือพิลาทิสที่เฉพาะเจาะจง เพื่อให้กล้ามเนื้อสามารถทำงานแบบแยกส่วน
  •  การออกกำลังกายกล้ามเนื้อที่ใช้ในการเหยียดขา
  • พิลาทิสสำหรับกล้ามเนื้อที่ใช้ในการงอข้อสะโพก
  • พิลาทิสในท่านั่ง และท่ายืน
  • การควบคุมการเคลื่อนไหวของเท้าและข้อเท้า
  • พิลาทิสเพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว
  • พิลาทิสเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวให้กับกระดูกสันหลังในทุกทิศทาง (การก้ม, การแอ่น, การเอียงตัว และการหมุนตัว)
  • พิลาทิสสำหรับการทำงานของแขน, มือ และนิ้วมือ (ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น การควบคุมการเคลื่อนไหว และเพิ่มความแข็งแรง)
  • พิลาทิสเพื่อเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อไหล่และข้อสะโพก

การออกกำลังกายที่สตูดิโอสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การเรียนที่สตูดิโอ จะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้ออย่างตรงจุดและปลอดภัยโดยผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งจะช่วยพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกาย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้ป่วย

การออกกำลังกายที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การเรียนที่สตูดิโอกับผู้เชี่ยวชาญ ร่วมกับการฝึกฝนด้วยตนเองที่บ้าน จะช่วยกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องได้รวดเร็วขึ้น

The Balance Studio