พิลาทิสสำหรับผู้สูงอายุ

 

Living longer or living longer with higher comfort and quality?
คุณพ่อ คุณแม่ของคุณกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวอยู่รึป่าว? หรือมีคุณตา คุณยายที่มีอาการปวดหลังปวดขา เลยพาไปหาคุณหมอแล้วได้ยากลับมาทานพร้อมกับให้พักผ่อนอยู่บ้าน หรือบางครั้งการผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกของคุณ .. จนบางครั้งคุณไม่สามารถพาท่านออกไปเที่ยวข้างนอกกับคุณได้ ตอนนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ หลายท่านมีอายุที่ยืนยาว แต่จะดีกว่ามั้ยถ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย

วันนี้เรามีเคสลูกค้าที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังค่ะ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุหลาย ๆ ท่านตัดสินใจเริ่มออกกำลังกาย หรือลูกหลานที่กำลังมองหาการออกกำลังกายที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ..

ขั้นตอนการตรวจประเมิน

How do we start for the first visit?

เคสลูกค้าชายอายุ 76 ปี มาที่ The Balance Pilates & Physio ตามคำแนะนำของลูกชายที่เป็นสมาชิกอยู่ก่อนแล้ว ได้รับการตรวจประเมินเบื้องต้นโดยนักกายภาพบำบัด พบอาการปวดหลังส่วนล่างขณะที่เปลี่ยนจากท่านั่งเป็นยืน ชีวิตประจำวันส่วนใหญ่คือการนั่ง มีอาการปวดเข่าด้านซ้าย เดินช้า ยกขาไม่สูงและก้าวสั้นๆ เสี่ยงต่อการล้มและสะดุดสิ่งกีดขวางเป็นอย่างมาก กล้ามเนื้อต้นขาฝ่อลีบทั้งสองข้าง ทำตามคำสั่งนักกายภาพบำบัดได้ทั้งหมด แต่ร่างกายตอบสนองได้ค่อนข้างช้า เช่น จะยกขาซ้ายขึ้นได้ยากในครั้งแรก และทำได้ดีขึ้นตามลำดับ
นักกายภาพบำบัดนำผลการตรวจประเมินร่วมกับการวินิจฉัยของแพทย์มาวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับลูกค้า
แพทย์วินิจฉัยพบ Spondylolisthesis (กระดูกสันหลังเคลื่อน) L4 over L5, Decrease in lumbar lordosis (ภาวะหลังแอ่นน้อยกว่าปกติ), Mild retrolistheais L2-L3 (กระดูกสันหลังเคลื่อนเล็กน้อย), Spondylosis (กระดูกสันหลังเสื่อม) L5-S1, Left meniscus tear (หมอนรองกระดูกเข่าแตก) และมีกลุ่มอาการด้านระบบประสาท คือ Normal pressure hydrocephalus นอกจากนี้ยังมีภาวะ Hypertension (ความดันโลหิตสูง) ร่วมด้วย
ลูกค้าเข้าพบแพทย์หลายโรงพยาบาลในหลายประเทศ ส่วนใหญ่ให้คำแนะนำที่ลงเอยด้วยการ “ผ่าตัด” และยังบอกอีกว่าห้ามออกแรงที่เข่า!!!? แต่ลูกค้ายืนยันที่จะไม่ผ่าตัดเด็ดขาด จึงรักษาตามอาการไปเรื่อยๆ ส่งผลให้ลูกค้ามีอาการปวดหลังส่วนล่าง เดินช้า ไม่คล่องตัว แต่วันนี้ตัดสินเริ่มออกกำลังกายพิลาทิสกับเราค่ะ ..

โปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสม??

หลังจากลูกค้าได้ทำการตรวจประเมินกับนักกายภาพบำบัดจากทางสตูดิโอแล้ว คุณครูจะทำการวางแผนโปรแกรมการออกกำลังกายพิลาทิสให้เหมาะสมกับลูกค้า โดยคำนึงถึงขัอห้ามข้อควรระวัง และจัดลำดับความสำคัญของกล้ามเนื้อที่จำเป็นจะต้องเพิ่มความแข็งแรงหรือความยืดหยุ่น
โดยในเคสนี้จะเน้นที่การจัด alignment ของขา (ตำแหน่งแนวการวางตัวของข้อสะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า) เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาและก้น ซึ่งจำเป็นสำหรับท่าทางการเดิน การเพิ่มบาลานซ์การทรงตัวทั้งในท่านั่ง ยืน และเดิน และการปรับการทรงท่า (posture) ให้ร่างกายมีความสมดุล
ในขณะที่สอนเรามีการพูดคุยซักถามตลอด เพื่อให้เกิดกระบวนการคิด และกระตุ้นไหวพริบการทำงานของระบบประสาทในผู้สูงอายุ
ครั้งแรกที่สอนยอมรับว่าค่อนข้างกดดัน เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุที่มีภาวะของโรค รวมถึงข้อห้ามและข้อควรระวังมากมาย แต่เราเริ่มในท่าที่สามารถทำได้ง่ายๆ ให้ร่างกายได้ Active มากขึ้น ฝึกให้ลูกค้าได้ออกคำสั่งกับร่างกายตัวเองทีละส่วนอย่างช้าๆ ทั้งคุณครูและนักเรียนต่างก็ต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เมื่อผ่านไปแค่ 1 สัปดาห์ (3 visits) ลูกค้าไม่มีอาการปวดหลังจากการเปลี่ยนท่าทางแล้ว สามารถยกขาได้สูงขึ้นโดยไม่ต้องจับเสา เดินขึ้น-ลง steps อย่างคล่องแคล่ว ลูกค้าและครอบครัวเริ่มสังเกตเห็นพัฒนาการที่ดีขึ้น ทุกคนก็แฮปปี้

ตอนต่อไปเรามีโปรแกรมพิลาทิสสำหรับผู้สูงอายุที่บ้านได้เองง่ายๆ มาฝากค่ะ อย่าลืมติดตามกันนะคะ

Pilates for seniors for long with quality life.

Are your parents having mobility problems? Or have a grandfather and grandmother who had back pain, leg pain So I took it to the doctor and got the medicine back to eat while resting at home. Or sometimes surgery may be your option .. until sometimes you can’t take you out on the outside with you. We are now entering an ageing society. Many of you live a long time. But is it better if you have a good quality of life too?

Today we have an interesting customer case to share with you. To inspire the elderly, many of you decide to start exercising. Or grandchildren who are looking for appropriate and safe exercise for the elderly ..

How do we start for the first visit?

Case, a 76-year-old male clientele, came to The Balance Pilates & Physio on the advice of his son who was already a member. Receive initial evaluation by a physical therapist Experience pain in the lower back while changing from a sitting to standing position. Most of our daily life is sitting. Have pain in the left knee, walk slowly, raise your leg not high, and take short steps. The risk of falling and stumbling obstacles is very high. Atrophy of the thigh muscles in both sides Follow all physical therapist instructions But the body responds quite slowly, for example, it is difficult to lift the left leg the first time. And do better respectively
Physiotherapists bring the assessment results together with the doctor’s diagnosis to plan a suitable exercise program for the client.
The doctor found Spondylolisthesis (Spinal dislocation) L4 over L5, Decrease in lumbar lordosis (lower back), Mild retrolistheais L2-L3 (slightly dislocated spine), Spondylosis L5-S1, Left meniscus tear. ) And have a neurological symptom, Normal pressure hydrocephalus There are also hypertension (high blood pressure).
Customers visit doctors in many hospitals in many countries. Most of them give advice that ends up in “surgery” and also say not to exert pressure on the knee !!!? But the customer insists on absolutely no surgery Therefore treating the symptoms and so on As a result, customers have lower back pain, slow walking, not agile, but today decided to start exercising Pilates with us ..

What was the suitable strategies?

After the customer has performed an assessment with a physical therapist from the studio The teacher will plan a Pilates exercise program to suit the client. Taking into account the prohibitions and cautions And prioritize the muscles that need to improve strength or flexibility
In this case, the focus is on the alignment of the legs (the alignment of the hips, knees, and ankles) to strengthen the leg and buttocks. Which is necessary for walking posture Increasing balance in both sitting, standing and walking postures and posture adjustments to keep the body balanced.
While teaching, we are constantly discussing and asking questions. To achieve the thinking process And stimulate the work of the nervous system in the elderly
The first time I taught it, admitted that it was quite pressurized. Because he is an elderly person with a condition of the disease Including many contraindications and cautions But we start in a position that can be easily done To make the body more active, train the client to slowly give orders to his own body part by part. Both teachers and students have to learn from each other. After just one week (3 visits), the client did not experience pain after the change of posture. Legs can be raised higher without holding the poles, moving up and down steps fluently. Customers and families began to notice improvement. Everyone is happy

In the next episode, we have an easy Pilates program for seniors at home, so don’t forget to follow along.