Home » Syndrome » ทำอย่างไรให้อาการปวดข้อไหล่หายไป!!

ทำอย่างไรให้อาการปวดข้อไหล่หายไป!!

posted in: Syndrome 0

ทำอย่างไรให้อาการปวดข้อไหล่หายไป!!

อาการปวดข้อไหล่นั้นสามารถเกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งการบาดเจ็บจากการประสบอุบัติเหตุ หรือจากการทำงานในรูปแบบการเคลื่อนไหวซ้ำๆ –โดยเฉพาะการนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือเขียนหนังสือเป็นระยะเวลานาน แม้กระทั้งการเคลื่อนไหวในองศาเดิมหรือช่วงการเคลื่อนไหวเดิมตลอดเวลา จนบางครั้งอาจทำให้เกิดการอักเสบที่ข้อไหล่ และทำให้เกิดปัญหาต่อส่วนอื่นๆของร่างกายได้เช่นกัน
วิธีการดูแล รักษาข้อไหล่ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ

Soft Tissue Mobilization

การรักษาด้วยวิธีการ Soft tissue mobilization เป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดที่ใช้เทคนิคการคลายกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของร่างกายที่ยึดติดกัน เป้าหมายของการรักษาคือปรับเปลี่ยนการเรียงตัวของเนื้อเยื่อ ลดความตึงตัว เพื่อให้กล้ามเนื้อสามารถเคลื่อนไหวได้อย่าอิสระ

การกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อ (Be Activated – Muscle Activation)

ตลอดเวลาที่ร่างกายเคยชินกับการใช้งานกล้ามเนื้อส่วนต่างๆเพื่อมาชดเชยการทำงานของกล้ามเนื้อที่ได้รับการบาดเจ็บเพื่อประคับประคองให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้เป็นไปตามที่ต้องการ แต่นั่นหมายถึงกล้ามเนื้อจำเป็นที่จะต้องทำงานเพิ่มมากขึ้นจนการทรงท่าของร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทิ้งระยะเวลานานขึ้นรูปแบบการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมากขึ้นจนทำให้เกิดการบาดเจ็บ ความเข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลง ความเร็วในการเคลื่อนไหวลดลงและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในที่สุด แต่การกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อที่ถูกต้องและเหมาะสมนั้นสามารถลดปัญหาความตึงตัวและอาการบาดเจ็บ ร่างกายจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อเราได้รับการออกกำลังกายที่ถูกต้องจะทำให้ล้นระยะเวลาในการบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเนื้อได้อย่างรวดเร็ว และทำให้เราสามารถควบคุมการทำงานของส่วนต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นถ้าคุณยังไม่รู้ขั้นตอนการป้องกันและดูแลข้อไหล่ให้พ้นจากอาการบาดเจ็บ หรือการออกกำลังกายที่เหมาะสม The Balance Studio ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการดูแลร่างกาย และการออกกำลังกายเพื่อป้องกันและลดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายผ่านการออกกำลังกายในรูปแบบของ Pilates exercise

 

How to get away from Shoulder pain!!

Pain in your shoulder can have many causes. You might injure it in a fall or accident, or you could have overdone a chore like painting or working in front of the computer for a long time (move in repetition movement). Sometimes shoulder pain comes from a condition like arthritis. It can even stem from problems in other parts of your body, which is called referred pain.
Techniques for treatment and rehabilitation

Shoulder pain Soft Tissue Mobilization

A manual technique performed to break up any adhesions that are causing restrictions in the body. The goal of this treatment is to realign the tissue, remove restrictions and allowing muscles the freedom to move easier.

Shoulder pain – Be Activated – Muscle Activation

Over time, the body will often “cheat” and recruit muscles to compensate in order to maintain function, if it detects an imbalance that prevents us from breathing or moving properly. Simple changes to incorrectly functioning muscles allow the body to make immediate shifts towards resilience, strength and speed. The results are incredible. An Activated body will quickly change from a state of tension and pain, to a strong relaxed state of excellent performance. When we do the right thing, the body responds immediately. Be Activated is used globally by elite sports teams. As well as treating injuries and enhancing sporting performance, it’s a powerful tool for management, and can quickly break common patterns of movement dysfunction and chronic pain.

So if you don’t know how to get your shoulder away from pain or what’s exercise get along well with you. The balance studio may be a good reason that you are looking for.