Home » Syndrome » กระดูกสันหลังคดในเด็ก

กระดูกสันหลังคดในเด็ก

posted in: Syndrome 0

กระดูกสันหลังคดในเด็ก ??

โรคกระดูกสันหลังคดในเด็กมักไม่แสดงอาการในช่วงอาการเริ่มต้น โดยสามารถเป็นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดถึงวัยรุ่น ซึ่งวัยรุ่นเป็นช่วงที่พบได้บ่อย ประมาณร้อยละ 80 ไม่ทราบสาเหตุ(พันธุกรรมก็อาจเป็นสาเหตุทำให้หลังคดได้) จากการวิจัยพบว่าเด็กไทยมีกระดูกสันหลังคดอัตรา 1 ต่อ 10,000 คน

ลักษณะของร่างกายที่พบได้เมื่อมีกระดูกมันหลังคด

?แนวกระดูกสันหลังไม่ตรง

?ระดับหัวไหล่หรือบ่า 2 ข้างไม่เท่ากัน ?สะบักหรือกระดูกที่เป็นคล้ายปีก มีการนูนตัวมากกว่าอีกด้าน

?ศีรษะไม่อยู่กึ่งกลางแนวกระดูกเชิงกรานทั้ง 2 ข้าง

?สะโพกด้านใดด้านหนึ่งยกขึ้นสูงกว่าอีกด้าน

?กระดูกซี่โครงมีความสูงไม่เท่ากัน

ระดับเอวไม่เท่ากัน

?ลำตัวเอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง

ผลที่เกิดขึ้นกับร่างกายเมื่อกระดูกสันหลังคด ?ปวดหลัง

?ตัวเอียง ไม่สมดุล การทรงตัวไม่ดี

?หายใจสั้นตื้น หายใจไม่อิ่ม เนื่องจาก การคดของกระดูกสันหลังไปเบียดปอด

?ท้องอืด ลมในท้องเยอะ ขับถ่ายไม่ปกติ ถ้าสงสัยว่าเด็กมีอาการของกระดูกสันหลังคดหรือไม่ สามารถทำการตรวจได้ง่ายๆโดยการ ยืนแล้วก้มตัวไปข้างหน้าเอามือแตะพื้น หากมีการคดของกระดูกสันหลังจะเห็นหลังนูนขึ้นมาสูงกว่าอีกด้าน

หนือสามารถตรวจให้ละเอียดอีกทีกับผู้เชี่ยวชาญ

ปล.ในรูป น้องอายุ 14 ปี มีสันหลังคดประมาณ65 องศา

รูปแรก ก่อนเรียนพิลาทีส

รูปที่2 หลังเรียนพิลาทีสไป 1ชั่วโมง จะเห็นได้ว่าส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปคือ ตรงฝั่งซ้าย จะมีความนูนลดลง เนื่องจากได้มีการฝึกสอนในส่วนจองการใช้การหายใจที่ถูกต้องร่วมด้วย