THAI / ENG

เกี่ยวกับ Polestar Pilates - Instructor Training Bangkok Polestar Pilates

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทีส ของ Polestar Pilates ที่ The Balance Studio

International Certification from Polestar Pilates Asia


เกี่ยวกับ Polestar Pilates

Polestar Pilates คือ สถาบันผลิตครูสอนพิลาทีสด้วยหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทีส ที่เน้นความเข้าใจทางการฟื้นฟูด้านกายภาพ และการเคลื่อนไหวของมนุษย์มากที่สุด โดยหลักสูตรของ Polestar Pilates ได้รับการรับรองจาก PMA – Pilates Method Alliance และเป็นที่ยอมรับทั่วโลกมายาวนานกว่า 20 ปี โดยหลักสูตรนี้สามารถสมัครเรียนได้อย่างต่อเนื่องกับ Polestar Pilates Host Centres ในหลายประเทศทั่วโลก

ทาง The Balance Studio มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับสิทธิพิเศษในการเปิดเป็นตัวแทนศูนย์รับสมัครอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สอนพิลาทีสของ Polestar Pilates แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โดยจุดเด่นของหลักสูตรนี้นอกจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังประกอบไปด้วยเรื่องของมาตรฐานและคุณภาพ รวมถึงความสะดวกในเวลาเรียน โดยทุกหลักสูตรของ Polestar Pilates เน้นให้คุณสามารถลงเรียน Online ได้ด้วยตนเองในช่วงต้น คือ Gateway Online โดยในการเรียน Online นี้นั้นจะทำให้คุณได้รับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกัน ไม่ว่าคุณจะเรียนกับ Polestar Pilates Host Centres จากที่ไหนของโลกก็ตาม ซึ่งเป็นการรักษามาตรฐานคุณภาพการสอนจาก Polestar Pilates ที่ดีที่สุดด้วยราคาที่สมเหตุสมผล

The Balance Studio เปิดรับสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรคอร์สครูสอนพิลาทิสรีฟอร์เมอร์ ( Reformer Instructor Course ) ตารางดังนี้

%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%aa%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%9e

และนักเรียนต้องทำการเรียน Online ด้วยตนเอง รวม 13 ชม. ซึ่งประกอบด้วย Gateway Online 3 ชม. โดยต้องเรียนให้เสร็จก่อนเริ่มเรียนคลาสจริงที่สตูดิโอ และ เรียน PP Online ( Polestar Principle) อีก 10 ชั่วโมง โดยต้องเรียนให้เสร็จก่อนเริ่มเรียน Reformer Intermediate


  • หลักสูตร ของ Polestar Pilates สอนโดยผู้มีประสบการณ์และมีความชำนาญสูงในวงการพิลาทีสจากทั่วทั้งเอเชีย อเมริกา ยุโรป และ ออสเตรเลีย
  • Polestar Pilates ได้รับการนับถือและยอมรับทั่วโลก
  • Polestar Pilates ได้จัดทำเครื่องมือที่ช่วยเหลือและสนับสนุนการเรียนของนักเรียนตลอดเวลาที่ทำให้นักเรียนสามารถอัพเดทความรู้ได้เพิ่มขึ้น
  • Polestar Pilates ให้ความสำคัญและสร้างสรรค์บนหลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านฟื้นฟูบำบัดทางกายภาพ และการเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย

หลักการสอนของ Polestar Pilates จะทดสอบวัดความสามารถของนักเรียนเพื่อสามารถวิเคราะห์เข้าใจลักษณะและวัตถุประสงค์ของการออกกำลังกายนั้นๆ ทำให้คุณสามารถออกแบบวางแผนการออกกำลังกาย หรือการฟื้นฟู และบำบัดได้ตรงจุด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้
Polestar Pilates มีการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง โดยสามารถอัพเดทเพิ่มเติมความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง
Polestar Pilates เท่านั้นที่มีหลักสูตรสมัยใหม่เพื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถเป็น ” Fully Certified Instructor ”

Polestar Pilates เป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก PMA (Pilates Method Alliance)

FINAL_PMA_CPT_FindMeLOGO

เกี่ยวกับ Polestar Pilates - Pilates Instructor training Polestar Pilates Bangkok


polestar-pilates-thailand-at-the-balance-studio

 

Polestar Pilates Last Course in Bangkok

Polestar Pilates Thailand The balance studio 31

Polestar Pilates Thailand The balance studio 12

Pilates instructor training Bangkok 20

Pilates instructor training Bangkok 60


 

Error: Contact form not found.

Please READ carefully our terms and condition of our course. Click HERE


More Host Centres in Asia – Continous education & Partners.

Iso Fit – Beijing

Iso Fit – Beijing

MySoul Pilates – Shanghai

MySoul Pilates – Shanghai

T.T.Pilates – Xiamen

T.T.Pilates – Xiamen

EC Pilates – Guangzhou

EC Pilates – Guangzhou

Iso Fit – Hong Kong

Iso Fit – Hong Kong

In-Motion – Hong Kong

In-Motion – Hong Kong

Arch & Curl – Seoul

Arch & Curl – Seoul

ECO Pilates – Seoul

ECO Pilates – Seoul

M Pilates – Seoul

M Pilates – Seoul

Firm Point Pilates – Bandung

Firm Point Pilates – Bandung

Pantai Integrated Rehab Services – Malaysia

Pantai Integrated Rehab Services – Malaysia

Essential Movement Studio – Kuala Lumpur, Malaysia

Essential Movement Studio – Kuala Lumpur, Malaysia

Balanced Body Studio – Manila

Balanced Body Studio – Manila

Focus Pilates – Singapore

Focus Pilates – Singapore

Core Pilates Health – Taipei

Core Pilates Health – Taipei

The Balance Studio – Bangkok

The Balance Studio – Bangkok


Our Polestar Pilates Videos