We are Physio Clinic – Our team has an extensive experience in hospital treatments and combining Pilates and Fitness to re-habilitation therapy. Ultrasound – Joint mobilization – Rocktape Taping – Myofascial Trigger Point Release


สำหรับหนุ่มสาว Office ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ ทรมานเนื่องจากนั่งหน้าคอม ทำงานหนัก โรคออฟฟิศซินโดรม
เป็นกลุ่มอาการที่พบบ่อยในคนวัยทำงานออฟฟิศ ที่สภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการนั่งทำงานตลอดเวลา ไม่มีการเคลื่อนไหวร่างกาย สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ และปวดเมื่อยตามอวัยวะต่างๆ อาทิ หลัง ไหล่ บ่า แขน หรือข้อมือ

สาเหตุของการเกิดออฟฟิศซินโดรม- Office syndrome

  • การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ
  • ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
  • สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสม
  • ภาวะเครียดจากงาน การอดอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายต้องแบกรับความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลาย

การนั่งหน้าคอมพิวเตอร์หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยท่าทางซ้ำๆ
ท่าทางในการทำงานที่ไม่เหมาะสม
สภาพแวดล้อมหรืออุปกรณ์ในการทำงานไม่เหมาะสม
ภาวะเครียดจากงาน การอดอาหาร การพักผ่อนไม่เพียงพอ ซึ่งส่งผลให้ร่างกายต้องแบกรับความตึงเครียดปราศจากการผ่อนคลาย