The best choice if you are looking for a Pilates Studio in Bangkok. The Balance Studio พิลาทิส Pilates Bangkok is the place to find all the best rates and prices for Pilates Reformer group class and fully equipped Pilates private mixed Pilates mat work.

พิลาทิสแบบกรุ๊ปคลาส Pilates Group Class

The Balance Pilates & Physio เราเปิดสอนพิลาทิสทั้งแบบ Pilates Reformer Group Class และ Private Class มากว่า 6 ปี โดยเน้นไปทางการแพทย์ (กายภาพบำบัด) เพื่อการฟื้นฟูบำบัด ฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อชั้นลึก ในส่วนของ Core muscel (แกนกลางของร่างกาย) ด้วยเครื่องรีเฟอเมอร์ Reformer ซึ่งนำมาใช้สอนใน Group Class เป็นหลักและเป็นตัวช่วยสำหรับคนที่อ่อนแรง คนที่เริ่มต้น มือใหม่หัดออกกำลังกาย

การเรียนพิลาทิสในกรุ๊ปคลาสของเราจะเป็นแบบ Multi level คือ การเรียนรวมกันแบบไม่ได้แบ่งแยกสำหรับผู้เรียนต้นหรือเรียนมานานแล้ว ฉะนั้นท่าออกกำลังกายที่ครูผู้สอนจะให้นักเรียนได้ฝึกจะมีความยากง่ายต่างกัน แต่สามารถเรียนไปพร้อมๆกันได้เพราะในแต่ละท่าจะมี Level ความยากง่ายในตัวและสามารถปรับสปริงหนักเบาได้ ใครที่แข็งแรงครูผู้สอนจะเพิ่มความยากของท่าเพื่อให้ร่างกายได้เชื่อมโยงกันมากขึ้น เบริ์นได้มากขึ้น และเพิ่มศักยภาพของตนเองได้มากขึ้น ส่วนใครที่ทำท่ายากยังไม่ได้หรือไม่ทันครูผู้สอนก็จะมีการปรับท่าหรือน้ำหนักของสปริงให้ได้ตามความเหมาะสม พร้อมการดูแลแบบใกล้ชิด แต่ทั้งนี้กรุ๊ปคลาสจะไม่แนะนำ สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดในการออกกำลังกาย เช่น โรคหัวใจ หรือผู้ที่มีปัญหาของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะทาง เช่น หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคกระดูกสันหลังคด หรือผ่าตัดมา เป็นต้น

สำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดด้านระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ หรือมีโรคประจำตัว ควรได้รับการตรวจประเมิน รับคำปรึกษาจากแพทย์ประจำตัว หรือสามารถนัดตรวจประเมินร่างกายกับนักกายภาพบำบัดของทางสตูดิโอได้โดยตรงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทำได้นัด ที่นี่

ลักษณะคลาสเรียนจะเป็นการเรียนด้วยเครื่อง Reformer จาก Balanced Body รุ่น Allegro ll มาตรฐานสากลจาก USA จำกัดเพียง 9 คน ต่อคลาส ใช้เวลา 1 ชั่วโมง และต้องจองคลาสเรียนล่วงหน้าตามตารางเรียนที่เปิดสอน ก่อนเข้ามาเรียนทุกครั้ง สามารถจอง ยกเลิก เปลี่ยนแปลงคลาสเรียนเองได้ ผ่านแอพฯ The Balance Pilates

คลาสเรียนมีหลากหลายแนวการสอนให้เลือก โดยทุกคลาสจะเป็นการเรียนแบบ Full Body ที่มีการเน้นส่วนต่างๆของร่างกายเพิ่มเติมตาม Keywords ของชื่อคลาสนั้นๆ โดยครูผู้เชี่ยวชาญจะออกแบบท่าทางการเคลื่อนไหว ผสมผสานกับการใช้เครื่องรีฟอเมอร์ Reformer ที่ทำให้ได้ออกกำลังในกล้ามเนื้อส่วนนั้นๆ กระตุ้นกล้ามเนื้อทั้งมัดนอก มัดใน มัดเล็กๆที่เราไม่ค่อยได้ใช้ในชีวิตประจำวัน ช่วยให้ร่างกายฟิต & เฟิร์มแบบทั้งตัว หรือเฉพาะจุด ลดอาการปวดหลัง ออฟฟิศซินโดรม